Over mijzelf

Ik ben Antoon Vermeulen.  Ik heb vele jaren ervaring met coaching, individuele therapie en geestelijke begeleiding. Ik luister, ik help je orde te brengen in je verwarrende ervaringen en gevoelens en ik geef richtingwijzers naar de kern van wie je kunt en wilt zijn.

Aandacht, openhartigheid, rust, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn persoonlijke kwaliteiten die ik inbreng in mijn manier van begeleiden.

Ik ben geboren in de herfst van 1954. Vanaf 1987 leef ik samen met mijn echtgenote. In respectievelijk 1990 en 1992 zijn twee zonen bij ons komen wonen. Ze staan inmiddels op eigen benen.

Ik ben geschoold als theoloog, pastor en geestelijk begeleider. Ruim 26 jaar heb ik individuele mensen en groepen begeleid bij allerlei soorten levensvragen en levensthema’s, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, omgaan met dilemma’s, waarden en levensdoel.

In de loop der jaren heb ik mij verder therapeutisch geschoold en ben ik familieopsteller en organisatieopsteller geworden. Ook ben ik geautoriseerd coach voor leidinggevenden geweest.

Deze scholing kwam voort uit de vraagstukken die ik in de 22 jarige praktijk met individuele mensen en in groepsverband tegenkwam. Ik wil vanuit meerdere gezichtspunten, methodes, technieken en ervaringen mensen bijstaan in hun zoektocht . Daarbij realiseer ik mij dat eigen authenticiteit en verbinding met mensen doorslaggevender zijn dan kennis.

Opleiding

 • In 1982 ronde ik mijn theologie opleidingen fundamentele theologie, godsdienstpsychologie en katechese af aan de Theologische Faculteit Tilburg . Daarna volgde een pastoraal kopjaar met intervisie en supervisie in Rogeriaanse en pastorale gespreksvoering.
 • Opleiding Kunstzinnige Therapie aan academie “De Wervel”.
 • 4,5 jarige opleiding tot psychosynthesegids aan het Instituut voor Psychosynthese en Bewustzijnsontwikkeling in Utrecht
 • 2 jarige post-academische opleiding in anthroposofische gespreks- en psychotherapie.
 • 1 jaar deeltijd train de trainer bij kernconsult in Hilversum. Certificaat geautoriseerd trainer van kernconsult .
 • 1 jaartraining in zijnsoriëntatie aan het Han Fortmann Instituut in Nijmegen.
 • 1 jaar opleiding Systeemdynamiek in Organisaties bij het Bert Hellingerinstituut, Groningen.
 • 1 jaar incompany opleiding en leergang Professionele Coaching van leidinggevenden en managers bij Intercoach.
 • 1 jaar opleiding en leergang Familieopstellingen bij Centrum voor Systemische Opstellingen te Dieren.
 • Studie van en basistrainingen Geweldloze/Verbindende Communicatie en Empathie bij nationaal trainingscentrum Ai-Opener

Werkervaring

 • Van 1983-1985 ziekenhuispastor en jongerenpastor
 • Van 1985-1992 Dekenaal pastoraal opbouwwerker, jongerenpastor en vormingswerker.
 • Van 1992- 2010 verschillende functies als geestelijk begeleider van mensen en groepen, coach en trainer van leidinggevenden, schrijven en leiden van verschillende conferenties en trainingen voor groepen in leeftijd variërend van 17-56 jaar. 12 jaar speciale trainingen gegeven in : bezielend leidinggeven, communiceren en waarderen, omgaan met werkstress, zingeving in de derde levensfase, software van de ziel.
 • Driemaal uitgezonden geweest als geestelijk begeleider v.m. vredesoperaties naar Bosnië en Afghanistan.
 • Vanaf 2011 met Functioneel leeftijdsontslag, verschillende ernstige levensbedreigende ziektes doorleefd en ervan genezen.

Zie voor uitgebreider info over mijn opleidingen en werkervaringen mijn LinkedIn-profiel.