Training Mindfitness  regio Steenwijkerland

Beeld spreekkamer Ziel & GeestZiel & Geest richt zich met Mindfitness op het gaan van een spirituele weg. Het beeld van de weg wijst op stap voor stap bewust waarnemen van je persoonlijkheid, die zich een (afgescheiden) zelfbeeld heeft gevormd . Gaandeweg zuiver je  gedachten, gevoelens en wilsimpulsen , zodat ze transformeren en je rust en innerlijke vrede ervaart. Je merkt dat je vreugde en liefde kunt géven.

De weg staat voor toenemende bewustwording van zuiver Zelfbewustzijn, je diepste kern, en zijn verbinding met de H.Geest. Zuiver Zelfbewustzijn kan onze zielekrachten reinigen en in een gezonde balans (fitness)brengen. De weg vervolgt met Zelfverwezenlijking, dit is: componist en dirigent zijn van je eigen levensdoel en levensloop. Dat geeft een diepe vreugde en vervulling. Want je leert op deze geestelijke ontwikkelingsweg het leven te leven als een vrij en scheppend mens. Je herkent jezelf daarin ook als beeld van God.

De geestelijke weg is de rode draad die dóór je levensweg heenloopt en wordt gesponnen uit gebeurtenissen, ontmoetingen, ervaringen en keuzes in verschillende levensfasen. Je wordt je bewust van de componist en dirigent in jou, die zich spiegelt in je buitenwereld en in je levensloop. Gaandeweg neemt je vrije aandacht toe en ga je vanuit je hart je leven  herscheppen met respect voor je orkest (d.i. je persoonlijkheid met zijn subpersonen en hun instrumenten). In je hart zetelt je zwijgende Zelf, daar ben je vrij en kun je tot Zelfrealisatie komen in verbinding met al wat leeft.

Met Mindfitness geef ik vele oefeningen en meditaties om al doende tot zelfwaarneming en zelfinzicht te komen. Je wordt je bewust dat de bron van je onvrede, boosheid, angsten, pijn en weerstand in jezelf woont. Je ziet hoe je persoonlijkheid steeds reageert, vergelijkt en oordeelt. Je gaat je projecties terugnemen en komt meer in contact met je innerlijke verlangens en waarden. Door meditatie kom je tot ontmoeting met de transformerende werking van liefde en de helende kracht van de Geest . Daardoor kun je weer onbevangen en verwonderend omgaan met je verleden, je levensloop en je toekomst.

Mocht u na lezing van bovenstaande omschrijving interesse hebben, dan kunt u mij hierover contact met mij opnemen.