Inspiratie

Schilderij spreekkamer Antoon VermeulenGeef mij de Rust om
dingen die ik niet kan
veranderen te aanvaarden

de Moed om datgene te
veranderen waartoe ik bij
machte ben en

de Wijsheid om in te zien
waar het verschil ligt.

(Naar een oude spreuk)

Wat achter en voor ons ligt,
heeft weinig te betekenen in vergelijking met
wat binnenin ons ligt

(Ralph Waldo Emerson)

Ziel en Geest 1Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is in ontwikkeling

Groei naar het licht
En klim langs de stralen naar de hemel omhoog
Hou je niet vast aan dat wat voorbij is
En laat alles los wat spookt in je hoofd.

(Uit “Alles is lucht”: Stef Bos)

Van hart tot hart

wandversiering spreekkamer Ziel & GeestLeren leven van hart tot hart
is  loskomen van alleen ik
en stilstaan bij ieders verlangens.
Is balanceren tussen vriendelijk zijn voor jezelf
en aandacht hebben voor wat de ander raakt.

Leren leven van hart tot hart
is vertrouwen schenken en trouw zijn.
Is eerbied tonen voor wat ieder mooi vindt,
liefheeft en heilig is.
Het is jezelf en die ander zó bejegenen,
dat je thuiskomt bij elkaar.

Mensen die leven van hart tot hart,
maken de wereld bewoonbaar,
scheppen een weg naar wie jij bent
met een woord of een stil gebaar.

Mensen die leven van hart tot hart,
tonen ons ook de moed
om je levenslang te wagen aan een Stem die roept:
“sta op en ga opnieuw op weg”.

De Stem van die Ene in ons hart,
schept geen rechte wegen naar elkaar ,
maar verbindt.
Die Ene fluistert: “Ga heen en vindt”.

 

Mijn eigen inspiratie

Vertel mij nog één keer waartoe en waarvoor jij leeft. Ik vergeet ‘t steeds!

Wie jij kunt zijn, wordt hier op prijs gesteld.

Liefde, waarom gaf je het op?

Als je Zelf belangrijk bent, vind je er een weg naartoe. Zo niet, dan vindt het leven een weg naar jou.

Bewust Zijn is volwaardig zijn en vrij zijn.

Momentje, mijn problemen komen eraan.

Put in, bewust eruit.

Het leven is één grote symfonie, je hoeft je alleen te realiseren dat jij haar componeert.

Levensschool verplicht. Alle mensen doen gratis mee.

De herinnering die je later wilt koesteren, mag je nu maken.

Waarom je leven gelukkiger maken dan het nog niet is?

Je kunt in je leven steeds opnieuw beginnen, behalve als je in de put blijft zitten.

Hou op met waar je tégen bent en richt je op waar je vóór bent.

Als jij je pijn en schuld nu loslaat, heb je twee handen vrij om je geluk te boetseren en in de hand te houden.

Fouten in je leven bestaan niet, alleen nieuwe informatie.

Zolang je lichtjes in je ogen hebt, ziet niemand de rimpels erboven en ernaast.

Je leven kan zelfs beter worden door de dingen die je hart breken.

De deur naar blijvend geluk en succes gaat niet naar buiten, maar naar binnen open.

Je ziet jezelf in je omgeving als in een spiegel: ze laat je zien wie je bent, niet wat je hoopt of wat je wil.