Over Ziel & Geest

Ervaar je soms gevoelens van leegte, eenzaamheid, spanningen, vermoeidheid en depressie door je manier van werken of in je relaties. Of ben je het contact met je werkelijke behoeftes en het zicht op wie je bent gewoon kwijtgeraakt?

Dan kan ik, Antoon Vermeulen, je daarmee helpen. Ik heb vele jaren ervaring met coaching, individuele therapie en geestelijke begeleiding. Ik luister, ik help je orde te brengen in je verwarrende ervaringen en gevoelens en ik geef richtingwijzers naar de kern van wie je kunt en wilt zijn.

Ziel & Geest kan je op verschillende manieren helpen:

 

Coaching

Coaching is een methode die je bewust maakt van je belemmerende overtuigingen, gedrag en je keuzes . Belemmerende overtuigingen, gedragingen en keuzes zorgen voor terugkerende frustraties, pijn, stress en communicatie- stoornissen. Ik kijk met je mee naar je werk en naar de kwaliteit van je relaties om doelgericht zelf oplossingen te vinden.

Individuele Therapie

Individuele therapie helpt bij een probleem of een klacht die je uit balans brengt. Ik help je om los te laten wat je niet meer dient en evenwicht en zelfvertrouwen te hervinden.

Geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding is mogelijk als je zoekt naar geluk en zin, naar wie je eigenlijk bent, wat je levensdoel kan zijn of naar verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

Mindfitness

Ziel & Geest biedt daarnaast een training in Mindfitness. Dit is een geestelijke weg die je kunt gaan om tot persoonlijke bewustwording en tot zuivere zelfwaarneming te komen. Daarmee kun je je gedachten, gevoelens en verlangens liefdevol en oordeelloos waarnemen, reinigen en sturen. Dan kun je ook de innerlijke vrijheid ervaren om schepper en dirigent te zijn van je eigen levensloop.

Mijn Mensbeeld

In mijn mensbeeld onderscheid ik zieleprocessen en Geestelijke ontwikkeling. Een mens is een wezen, dat deelneemt aan twee werelden: aan de stoffelijk lichamelijke én aan een goddelijk geestelijke. Daartussen is een innerlijke wereld, de ziel (psyche), waar impulsen en waarnemingen worden beleefd uit beide werelden. Uit het lichamelijke gebied stijgen levensdriften en behoeften op die zoeken naar bevrediging en vervulling. En er zijn zintuiglijke waarnemingen aan je lichaam en uit stoffelijke wereld. Het geestelijke gebied ‘is’, heeft ‘zijnskarakter’en komt de ziel binnen via denken en via de beleving een ‘ik’ te zijn. Dat gebied wil zich ontwikkelen.

Het menselijke zieleleven kent de drie krachten van denken, voelen en willen. Deze krachten ontwikkelen zich in de loop van ons leven. In zijn gevoelens beleeft een mens zich primair. Gevoelens vormen daarom de kern van zijn ziel.

Gevoelens zijn polair, ze openen zich voor de wereld in sympathie en sluiten er zich voor af in antipathie. Het gevoelsleven schommelt voortdurend tussen zich openen en zichzelf beleven, tussen lust en onlust, tussen vreugde en lijden, tussen liefde en angst.

Bij therapie gaat het erom de krachten in de ziel te structureren en beschikbaar te krijgen door patronen, blokkades, verstrikkingen, remmingen, projecties en complexen te herkennen en te zuiveren.

Bij coaching gaat het erom deze zielekrachten beschikbaar te krijgen om een zelfgesteld doel in leven, relaties of in werk te bereiken.

Bij mindfitness gaat het erom de zielekrachten vrij te krijgen, los te komen van het kleine ik-beleven, door versterking van zuiver zelfbewustzijn (ongescheiden gewaar zijn zonder denkactiviteit).

Daarnaast help ik je met zelfverwezenlijking, dat is: componist en dirigent zijn van je eigen levensdoel en levensloop. Dat geeft een diepe vreugde en vervulling. Want je leert door deze geestelijke ontwikkelingsweg het leven te leven als een vrij en scheppend wezen.

Je ervaart dat je erkenning en waardering door anderen kan vervangen door beleving van je eigen wezenskern: Liefde en een eigen levensdoel. Dan kun je jezelf ook herkennen als beeld van God. Je kunt in liefde en vrede met je Zelf vrij je eigen levensloop herscheppen.


LemniscaatMensbeeldZielengeest

Persoonlijke coaching, individuele therapie en
geestelijke begeleiding bij knooppunten in je leven