Een nieuw boek

Een jaar geleden bracht ik het boekje “ Een antroposofische visie op de levensweg na de dood” uit onder eigen beheer. Inmiddels zijn alle exemplaren verkocht en is een heruitgave bij Nearchus in voorbereiding. De nieuwe titel is: Een anthroposofische